Số liệu thống kê đã lọc

Xem thông tin chi tiết về tiến trình của bạn! và lịch sử WOD của bạn. Bạn thậm chí có thể xác định vị trí thống kê WOD của mình nhanh hơn nhiều bằng cách lọc tên WOD hoặc phạm vi ngày trong kết quả của bạn.

rightimage

Chia sẻ WOD của bạn

Giờ đây, bạn có thể tạo bài tập tùy chỉnh (WOD), nhập một bài tập mới hoặc chia sẻ WOD của bạn với bạn bè hoặc sinh viên.

leftimage

100% ngoại tuyến

Bạn không cần truy cập Internet để sử dụng bộ bài WOD. Dữ liệu của bạn được lưu cục bộ một cách an toàn trên điện thoại thông minh của bạn.

rightimage

Tính năng thú vị

Chế độ nền, hiệu ứng chuyển đổi thẻ, giữ cho màn hình tỉnh táo, xem bản ghi hay nhất và mới nhất của bạn cho mỗi WOD, được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ và hơn thế nữa.

leftimage